Truck

Truckkort utfärdas via TYA efter genomförd utbildning
Det finns 18 olika trucktyper, som delas in i fyra kategorier:

A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare
B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar
C-truckar är olika former av stora truckar, till exempel containertruckar och timmertruckar
D-truckar är drag-, flak- och terminaltruckar

I riktlinjerna anges kunskaps- och färdighetsmål som en truckförare ska uppfylla. TYAs utbildningsmaterial för truckar, Att arbeta med truck, utgår från TLP 10.

TLP 10-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och färdigheter i:

Grundutbildningens längd varierar mellan 2 dagar – 2 veckor, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter. Utbildningen kan införas på ID-06