Säkra Lyft & Lastkoppling

Denna utbildning vänder sig till alla användare av lyftredskap och lastkopplare till exempel ok, sling, kätting, lyftöglor och schacklar. Utbildningen skall ge kunskaper om lyftredskap dess begränsningar och lastkoppling.

Övning där deltagare skall kunna koppla säkert samt signalering, lastberäkning och lastkoppling osymmetriskt gods praktiskt.

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall.

AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning. Aktuella arbetsmiljöregler, kunskaper om uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll och kontroll.

Standarden SS-ISO 9926 – 1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla. Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskrav som finns för Förare, Lastkopplare, Kontrollant och Signalman.