Travers & Säkra Lyft

För förare av lyftinrättning med flera åk rörelser, olika lyftredskap och avancerad körning med lastkoppling av tunga lyft samt personlyft i korg.

Denna utbildning vänder sig till användare av traverskranar med flera lyftredskap tillexempel ok, sling, kätting, lyftöglor och schacklar. Utbildningen skall ge kunskaper för svårare krankörning och lastkoppling.

Övning i körgård där deltagare skall kunna köra flera åkriktningar samtidigt samt signalering, lastberäkning och lastkoppling osymmetriskt gods praktik

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall.

AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning. Aktuella arbetsmiljöregler, kunskaper om uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll och kontroll.

Standarden SS-ISO 9926-1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla. Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskrav som finns för Förare, Lastkopplare, Kontrollant och Signalman.

Vanliga frågor:
Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säkerhetsföreskrifter, Daglig tillsyn av lyftanordningen och lyftredskapen, Säker lastkoppling och körning?

Utbildningens tid 1 – 2 dagar beroende på förkunskap, utbildningsintyg utfärdas av oss via Nexus. Utbildningen kan införas på ID-06.