Bandschaktare

Denna utbildning motsvarar yrkets grundutbildningsdel och efter avklarad utbildning erhålls det utbildningsintyg som krävs för att fortsätta som företagslärling under färdigutbildningstiden. Utbildningsintyget utfärdas endast av BYN.

För att arbeta som förare av bandschaktare krävs i de flesta fall B-kort. Man ska ha fyllt 18 år och ha godkända kunskaper. För att få utbildningsintyg eller yrkesbevis från BYN krävs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

Arbetsmiljö och säkerhet
Grävmaskin/Grävlastare
Anläggning

Arbete med bandschaktare förekommer både vid nybyggnation av vägar och på andra obrutna marker för ny byggnation, tippar mm. Att köra bandschaktare ställer stora krav på skicklighet och total kontroll.

GGrundutbildningens längd varierar mellan 1 – 10 veckor, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Generellt krävs det många års erfarenhet innan man blir en fullärd förare.