Grävmaskin/Grävlastare

Denna utbildning motsvarar yrkets grundutbildningsdel och efter avklarad utbildning erhålls det utbildningsintyg som krävs för att fortsätta som företagslärling under färdigutbildningstiden. Utbildningsintyget utfärdas av BYN eller TYA.

För att arbeta som förare av grävmaskin krävs i de flesta fall traktorkort eller B-kort. Man ska ha fyllt 18 år och ha godkända kunskaper. För att få utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA & BYN krävs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

 

 

Arbetsmiljö och säkerhet
Grävmaskin/Grävlastare
Anläggning

Arbete med grävmaskin innebär kontakt med runtomsvängande maskiner, som antingen är band- eller hjulburna. En annan vanligt förekommande maskin är grävlastaren/traktorgrävaren. Den är utrustad med grävaggregat bak på maskinen och har en lastare monterad. För att köra en grävlastare krävs i de flesta fall minst B-körkort.

Grundutbildningens längd varierar mellan 1 – 10 veckor, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.