Fallskydd

Kursbeskrivning
Grundkurs i fallskydd är en utbildning som riktar sig till alla som arbetar där det föreligger risker för fall inom exempelvis byggverksamhet och industrin. Denna fallskyddsutbildning lämpar sig även till arbetsledare och chefer för att öka förståelsen om riskerna med arbete på höjd. Här får man lära sig vilka lagar och normer som reglerar arbete på höjd samt genomföra praktiska övningar hur man använder personlig skyddsutrustning.