HLR Hjärt-Lungräddning

I denna grundutbildning får deltagarna lära sig HLR (Hjärt-lungräddning) samt använda en hjärtstartare. Under utbildningen lär sig deltagaren att känna igen symptomen vid hjärtinfarkt, hur man identifierar ett plötsligt oväntat hjärtstopp samt hur man gör kompressioner och inblåsningar, dvs HLR. Vi går också igenom hur en hjärtstartare fungerar. I denna kurs går vi också igenom luftvägsstopp (när någon sätter i halsen) hos både barn, tonåringar och vuxna. Ni får också lära er hur man lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge. Samtliga deltagare får ett certifikat efter genomförd utbildning.

Målsättning vad deltagarna ska kunna efter genomförd kurs

  • Utföra medvetande kontroll
  • Utföra andningskontroll
  • Utföra HLR vid hjärtstopp
  • Larma 112
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Utbildningens tid 2–4 timmar, utbildningsintyg utfärdas. Utbildningen kan införas på ID-06