Om BH Highland Maskin

BH Highland Maskin utbildning/entreprenad startade 2004 av Bert Hagberg med en grävlastare Volvo 6300 och en hjullastare Volvo L50 hemma på gården där vi även har uppfödning av Highland Cattle. 2010 ombildas BH Highland Maskin till AB och vi flyttar utbildning och entreprenad verksamheten till våra lokaler i Hässleholm. I dag består maskinparken av en Manitou 2150 runtomsvängande teleskoptruck, en lastmaskin Volvo L60F, en mobilkran Liebherr 1060/2, en bodbil/kranbil Scania med 92 t/m kran med tillhörande släp.

Policy

Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi som arbetsgivare undersöker, genomför och följ er upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att man uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö, bland annat genom att:

 • Vi gör riskbedömningar
 • Vi utreder ohälsa, olycksfall, allvarliga tillbud
 • Vi genomför åtgärder
 • Vi kontrollerar åtgärderna
 • Vi fördelar arbetsmiljöuppgifterna
Vi som arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att:
 • Förebygga ohälsa och olycksfall
 • Instruera och informera de anställda och eleverna för att undvika risker
 • Ha en organisation för rehabiliterings och anpassningsverksamhet
 • Anlita den företagshälsovård som behövs
Arbetstagarens, elevens ansvar är att:
 • Medverka i arbetsmiljöarbetet
 • Följa föreskrifter
 • Delta i genomförandet av åtgärder
 • Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning
Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande

Vi ska ha tillfredsställande arbetsmiljö gällande:

Fysisk miljö
 • Luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande
 • Maskiner, redskap och tekniska anordningar
 • Skyddsåtgärder mot bland annat fall, el, brand och explosion
Psykisk miljö
 • Möjlighet till variation, sociala kontakter, personlig och yrkesmässig utveckling, Självbestämmande och yrkesmässigt ansvar

Vårt team

Bert Hagberg
Grundare/Ägare
Liselotte Hagberg
Administratör
Fredrik Olsson
Kranförare
Johan Hellberg
Kranförare/maskinförare
Björn Ekström
Maskinförare

Våra lokaler

I teorilokalerna finns Whiteboard, blädderblock, OH, projektor samt annan teknisk utrustning. Här finns också tillgång till dator med internetanslutning och skrivare.

Lokalen omfattar 2 stycken teorisalar á 100 kvm samt en matsal.

2 st handikapptoaletter och i omklädningsrummen för herrar respektive damer, dusch & toalett. Samt hiss för handikappade.

Verkstad/lager finns för underhåll och service på ca 385 kvm, där vi även bedriver truckutbildningen.

Vi har en tomt på ca 6000 kvm, där vi kan bedriva olika körutbildningar med grävmaskin, lastmaskin och kranutbildningen med egen tornkran, mobilkran, kranbil och teleskoplastare.