Fordonsmonterade kranar/Lastbilskranar

För att arbeta med lastbilsmonterad kran krävs att man har fyllt 18 år, har tillräckliga kunskaper för ett säkert arbetssätt och även C-körkort om man ska framföra fordonet.

För att få utbildningsintyg eller ett yrkesbevis från TYA krävs motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt nedan:

Arbetsmiljö och säkerhet, Säkra lyft & lastkoppling
Fordonsmonterad kran

Med lastbilsmonterad kran kan man arbeta med gods- eller timmer kranar. Kranarna delas upp i två kategorier. Timmer kranar oavsett storlek, och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen. Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs ytterligare ett prov.

Utbildningens längd varierar mellan 1 – 3 veckor, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.