BAS -U – BAS-P

Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, nya AFS 1999:3 (2008:16). Dom nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförande av byggnadsarbetet. Byggarbetes miljösamordnaren behöver, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Dessutom måste hen genomgå utbildning i nya BAS. BH Highland MASKIN AB är anslutet till ID-06. Efter kursen registrerar vi ditt kursintyg på ID-06 kompetensdatabas om så önskas.

Deltagare

– Blivande BAS-P och BAS-U
– Projektörer, konsulter, byggledare
– Projektörer, konsulter, byggledare
– Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare
– Alla som skall lämna underlag till BAS
– Kursen berör även alla som skall lämna uppgifter till BAS enligt föreskrifter och ingångna avtal mellan byggherre, entreprenör och underentreprenör
– Övriga aktörer i byggprocessen, till exempel beställare

Nya regler – Byggherre ansvar

Motiv till nya regler. Genomgång av nya regler i AML och AFS. Ansvar för olika aktörer.

Avtalsskrivning

 • Tips vid avtalsskrivning
 • Beställare och utförare
 • Nya texter kopplade till AMA AF
 • Koppling till entreprenadformer

BAS-P i praktiken

 • Uppgifter och arbetssätt för bruksskedet och utförandeskedet.
 • Erfarenheter och tips
 • Checklista för projektering, ansvar. Exempel
 • Checklista för att planera slutdokumentation
 • Arbetsmiljöplanens tillkomst och anpassning
 • Åtgärder mot särskilda risker i tidiga skeden

Övningsexempel del 1

 • Tillämpningsuppgifter, BAS-P i praktiken
 • Rivning, ombyggnad eller anläggningsarbete, alternativt kan eget uppdrag väljas
 • Arbetsmiljöplanen
 • Redovisning och diskussion

Föreskrifter inom området

Orientering/genomgång om väsentliga föreskrifter som ofta styr bygg-, installations- och anläggningsprojekt. En omfattande referenspärm ingår!

BAS-U i praktiken

 • Uppgifter och arbetssätt.
 • Att organisera arbetsområdet och skyddsarbetet
 • Att samordna tidplan och aktiviteter
 • Att säkerställa beredningar
 • Att säkerställa att en arbetsmiljöplan anpassas och följs
 • Att kontrollera entreprenörer

Syftet med kursen är att ge dig:

 • Kunskap om de nya reglerna
 • Bättre förmåga att skriva tydliga avtal om BAS och underlag till BAS
 • Praktiska arbetssätt för BAS-P och BAS-U
 • Ökad förmåga att organisera upp arbetet
 • Mer kunskap om olika föreskrifter inom området
 • Ökad kunskap om tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandeskedet
 • Större förmåga att bereda arbetsmoment

I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar. Vidare ingår en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som ofta styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt.

Utbildningens tid 1 dag, utbildningsintyg utfärdas av oss via Nexus. Utbildningen kan införas på ID-06