Sax o Bom lift Mobila arbetsplattformar

LLP 1 – Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013

Utbildningstid 1 dag, utbildningsintyg utfärdas av Liftutbildningsrådet. Utbildningen bör kompletteras med Fallskyddsutbildning. Utbildningen kan införas på ID-06