Nose work

En spännande hundsport fr USA, där hunden använder ett av sina främsta sinnen: luktsinnet. En aktivitet som alla kan ägna sig åt, hunden blir stimulerad både fysiskt och mentalt. Hunden skall ”jaga”/doftdiskrimminera en doft som placeras ut i olika miljöer och olika höjder. Dofternas som används är eukalyptus, lagerblad och lavendel.

Man kan tävla i sporten eller så har man det som aktivitet för sig och hunden.

Liselotte Hagberg

Viltspårs instruktör/Viltspårs domare

Jag genomgick hösten 2019 instruktörsutbildning och certifierades dec.-19 och blev då även doftprovsdomare.

Är sedan 15 år tillbaka viltspårsinstruktör och viltspårsdomare.
Allt som rör hundens arbete med nos intresserar mig mycket.
Har haft golden retriever, idag är det en jaktlabrador som ingår i hushållet.

Erbjuder både nybörjar- resp fortsättningskurser, tematräningar. Arbetar med positiv förstärkning.

P.g.a. dagens rådande pandemi så följer jag SKK´s rekomdationer – innebär att jag för tillfället inte erbjuder någon träning utan avvaktar till det blir lite mera vårligt ute.

Doftprov arrangeras oxå, detta utannonseras på snwktavling.se
Träningar, kurser läggs upp i en facebookgrupp som heter träna hund hos highlandmaskin. Där uppdaterar jag allt eftersom.

Varje doft har fyra klasser:

Utomhussök – hunden söker igenom en begränsad yta utomhus där doften finns gömd.

Fordonssök – hunden söker på parkerade fordon där doften finns gömd någonstans på utsidan av fordonet.

Inomhussök – hunden söker igenom ett begränsat utrymme inomhus för att hitta doften.

 Behållarsök – hunden söker igenom behållare av olika storlekar för att hitta doften som är gömd.