INTEGRITETSPOLICY & ANVÄNDARVILLKOR

Integritetspolicy

BH Highland Maskin AB har tidigare skickat ut information i form av nyhetsbrev, till dig som kund och/eller i egenskap av intressent. Vi skulle vilja fortsätta att göra det och hoppas att du är intresserad av att fortsätta att ta emot information och nyheter om vår verksamhet.

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig. Vi är måna om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vid vilka tillfällen samlas personuppgifter in?

När olika personer (så som samarbetspartners, konsulter, kunder med flera) har kontakt med oss eller förekommer i samband med de uppdrag vi hanterar, inbegriper det att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss. Personuppgifter samlas in vid exempelvis konverteringar från vår webbplats, besök, säljmöten, utbildningar, eller kontakt med andra samarbetspartners.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller som annars behandlas när något av våra uppdrag förbereds eller administreras.

Personuppgifter för kunder: namn, företagsuppgifter så som besöks-, leverans- och fakturaadresser: dessa är uppgifter som förekommer i formulär på vår webbplats.

Vid jobbansökningar samlas namn, e-post och telefonnummer in. Utöver dessa uppgifter inkommer också ostrukturerad information i relation till jobbansökningen i fritextruta samt i ev bifogade filer.

Vilka är ändamålen med BH Highland Maskins behandling av personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter i syfte att som företag kunna fullgöra våra åtaganden, tillvarata klienters intressen, samt sköta administrationen i vårt system. Personuppgifter kan även förekomma i samband med administration till externa parter och vid jobbansökningar.

Vad är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, att denna behandling ger oss som företag möjlighet att fullfölja de avtal som är grundläggande för vår verksamhet, samt för andra uppgifter inom verksamheten. Den behandling av personuppgifter som härrör från våra leverantörer eller andra samarbetsparter grundas med andra ord på vårt berättigade intresse att administrera våra kundrelationer samt att fullgöra våra avtalsförpliktelser.

Vilka har tillgång till de personuppgifter BH Highland Maskin behandlar?

Enbart relevant personal har tillgång till personuppgifter. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter, och att skydda mot obehöriga personers tillgång.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas endast så länge de är relevanta för utförandet av verksamheten. Det innebär att BH Highland Maskin AB inte sparar personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen av dessa.

COOKIES

Vilka sorters cookies används av BH Highland Maskin AB?

Vi använder sessionscookies (för Analytics)

 

Vad använder BH Highland Maskin AB cookie-analysen till?

BH Highland Maskin AB använder cookie-analysen för att kunna se användarmönster vid besök på webbplatsen genom Googla Analytics. Detta görs i syfte att kunna förbättra vår webbplats och i längden vår verksamhet.

 

Används den insamlade infon som grund till riktad reklam via annonser via Googles annonsnätverk

BH Highland Maskin AB har hittills inte använt sig av den samlade cookie-analysen för dessa ändamål. Det är dock inte uteslutet att denna typ av användning kan förekomma i framtiden.

 

Vilka har tillgång till analysen?

Enbart BH Highland Maskin AB och dess samarbetspartners har tillgång till den data som webbplatsens cookies samlar in. Datan används till kartläggning av webbplatsens användning i Google Analytics.