Kim Jönsson med mångårig erfarenhet inom anläggnings biten, med allt vad det innebär som planering att driva jobben praktiskt och teoretisk. Med dokumentation samt projektering med skisser och ritningar. Rörläggning, rörsvetsning, plattläggning, stenmurar, stensättningar, Va-jobb, husgrunder, ny byggnation av gator, parkeringsplatser, lekplatser mm.

Kim förfogar över en fullutrustad servicebil.